Obnovljivi izvori energije

Što je obnovljiva energija?

Obnovljiva energija je energija stvorena iz prirodnih izvora, poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i goetermičke topline koji su obnovljivi (prirodno iznova punjivi).Tehnologije obnovljivih izvora energije uključuju sunčevu energiju, snagu vjetra, mikro hidro energiju, energiju biomase i biogoriva.

Udio obnovljivih izvora.

U 2006. godini oko 18% ukupno potrošene energije proizlašlo je iz obnovljivih izvora energije pri čemu 13% otpada na tradicionalnu biomasu (spaljeno drvo). Snaga vode je sljedeći najveći obnovljivi izvor sa 3%, a topla voda (grijanje) slijedi sa 1.3%.

Praktične uporabe obnovljive energije.

Brazil ima jedan od najvećih svjetskih programa uporabe energije obnovljivih izvora koji uključuje proizvodnju etanolnog goriva iz šećerne trstike i trenutno etanolno gorivo čini 18% brazilskog automobilskog goriva. Ono je također je dostupno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Obnovljivi izvori.

Što su zapravo obnovljivi izvori energije ?

Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati; danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca i vode.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJEVećina tehnologije obnovljivih izvora energije se na direktan ili indirektan način napaja iz Sunca. Sustav Zemljine atmosfere je uravnotežen tako da je toplinsko zračenje u svemir jednako pristiglom sunčevom zračenju što rezultira određenim energetskim stupnjem unutar Zemljinog atmosferskog sustava što u grubo možemo opisati kao Zemljina klima. Hidrosfera (voda) upije veći udio dolazećeg zračenja. Najviše zračenja se apsorbira pri maloj geografskoj širini u području oko ekvatora, ali se ta energija raspršuje u obliku vjetrova i morskih struja po cijelom planetu. Gibanje valova moglo bi imati važnu ulogu u procesu pretvorbe mehaničke energije između atmosfere i oceana kroz opterećenje uzrokovano vjetrom. Sunčeva energija je također odgovorna za distribuciju padalina, koje su stvarane hidro električnim projektima, i za uzgoj biljaka koje su potrebne za proizvodnju biogoriva.Zelena energijaStrujanje obnovljive energije uključuje prirodne fenomene kao što su: sunčeva svjetlost, vjetar, valovi, geotermalna toplina kao što Internacionalna Agencija za Energiju objašnjava:

„Obnovljiva energija je dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju. U svojim različitim oblicima, dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To još uključuje električnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sunčeve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora.“

Svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utječu na to kako i gdje su korišteni.

Izvorni tekst:Wikipedija -Obnovljivi izvori energije
 

Biomasa

Kruta biomasa.

Kruta biomasa je najčešće uobičajeno upotrebljavana direktno kao sagorljivo gorivo, proizvodeći 10-20 MJ/kg topline.

Njeni oblici i izvori sadrže gorivo dobiveno iz drva, biogeni udio iz komunalnog krutog otpada ili neiskorišteni udio ratarskih kultura. Ratarske kulture mogu i ne moraju se uzgajati namjerno kao energetski usjev, a ostatak biljke se upotrebljava kao gorivo. Većina vrsta biomase sadrže energiju. Čak i kravlje gnojivo sadrži dvije trećine izvorne energije koju je krava upotrijebila. Sakupljanje energije pomoću bioreaktora je isplativije rješenje za raspolaganje otpadom s kojim su suočeni mljekari i moguće je proizvesti dovoljno bioplina za pokretanje takve farme.S trenutnom tehnologijom, ono nije idealno prikladno za uporabu kao transportno gorivo. Većina transportnih vozila zahtijeva izvore energije sa visokom gustoćom snage poput onih koji se koriste u motorima s unutarnjim izgaranjem. Ti motori inače zahtijevaju čisto sagorljivo gorivo koje je obično u tekućem obliku i manjih dimenzija, kompresirane plinovite faze. Tekućine su više prenosive zato što imaju visoku energetsku gustoću te mogu biti pumpane što omogućava lakše rukovanje. To je razlog zašto je većina transportnih goriva tekuća.

Opširnije: Biomasa

 

Drvna biomasa

Inovativnost i sposobnost - Fröling kotlovi na drvnu biomasu

Već skoro pedeset godina poduzeće Fröling  prema okolišu obzirno se odnosi  i CO2 čini neutralnim u proizvodnji topline iz drvne biomase. Puno inovacija koje danas predstavljaju najbolju raspoloživu tehnologiju je upravo nastalo u našem poduzeću. Naši iskusni inženjeri su za naš kotao na cjepanice S4 TURBO zadali visoke ciljeve te su ih prenjeli u visoko razvijeni proizvod S4 TURBO.Najbolje izgaranje glede emisije i korisnog djelovanja .

Kotao na drva-kotao na drvnu biomasuRobusna komora izgaranja s dugim vijekom trajanja
Mikroprocesorska automatika s multifunkcionalnim displejem
Jednostavno čišćenje i odstranjenje pepela
Modularna regulacijska tehnika sistemom e Bus

Veći prostor za punjenje.

Kotao S4 Turbo omogućuje loženje polametarskih cjepanica već pri snazi 15 kW. Kotao se jednostavno puni sprijeda, intervali punjenja su dulji zbog velikog prostora za punjenje. često puta je dovoljno jedno punjenje kroz cijeli dan. Tako Vam ostane više vremena za druge poslove, kotao S4 Turbo Vas ugodno grije s toplinom iz drva.

Opširnije: Drvna biomasa

   

Vrijeme Zagreb

Četvrtak Petak Subota

Gostiju online

Trenutno aktivnih Gostiju: 1